کاریابی بین المللی ایرانیکا

دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ساعات تماس

شنبه - پنج شنبه: 09.00 - 16.00
98-713-2289455+
98-713-2276491+
98-713-2276492+
شماره های
دفتر مرکزی

حداقل درآمد لازم (MNI)

حداقل درآمد لازم (MNI)

برخی از برنامه های حمایت مالی خانواده نیاز دارند تا اسپانسر مالی مورد نظر، از یک میزان حداقلی ای سطح درآمدی جهت حمایت از خود و اعضای خانواده خود، از جمله اعضای خانواده ای که برای حمایت درخواست داده اند. برای ارزیابی توانایی این افراد در حمایت مالی از اعضای خانواده، IRCC از حداقل درآمد مورد نیاز (MNI) استفاده می کند.

بسته به برنامه ای که برای آن درخواست داده اید، و جایی که آن ها در کانادا زندگی می کنند، یک شهروند یا مقیم دائم فقط در صورت داشتن حداقل درآمد مورد نیاز (MNI) می توانند واجد شرایط حمایت از یک یا چند عضو خانواده در کانادا باشند. در صورت درخواست دادن برای برنامه حمایت از والدین و پدربزرگ و مادربزرگ، اسپانسر مالی باید ثابت کند که آنها برای سه سال متوالی از میزان درآمد کم تجاوز کرده اند و تعهدی را امضا کنند که قول بازپرداخت هرگونه کمک های اجتماعی دریافت شده توسط اعضای خانواده آنها را بدهد.

حداقل درآمد مورد نیاز فدرال برای حمایت مالی

اسپانسران مالی ای که در هر نقطه از کانادا به جز استان کبک زندگی می کنند، بسته به اندازه خانواده خود، باید حداقل درآمد مورد نیاز را برآورده کرده و یا بیشتر از آن مقدار را داشته باشد.

حداقل درآمد مورد نیاز (MNI)    

MNI به صورت سالانه به روز می شود، و برای کلیه برنامه های مربوط به حمایت مالی جهت اسپانسران مالی ساکن کانادا اما خارج از استان کبک اعمال می شود. اسپانسران مالی باید اعلامیه ارزیابی خود را به آژانس درآمدهای کانادا ارائه دهند تا ثابت کنند حداقل درآمد مورد نیاز برای سالهای بعد را دارند:

حداقل درآمد مورد نیاز در استان کبک برای حمایت مالی

حداقل استاندارد درآمد در کبک با همتای فدرالی خود متفاوت است، به این دلیل که متقاضیان باید درآمد پایه مورد نیاز برای نیازهای اصلی خانواده حمایت کننده و همچنین نیازهای خود شخص (های) حمایت شونده و اعضای خانواده آن (ها) را محاسبه کنند، حتی اگر آن ها همراه با افراد حمایت شونده را همراهی نکنند.