کاریابی بین المللی ایرانیکا

دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ساعات تماس

شنبه - پنج شنبه: 09.00 - 16.00
98-713-2289455+
98-713-2276491+
98-713-2276492+
شماره های
دفتر مرکزی

شرایط مورد نیاز برای اسپانسر

شرایط مورد نیاز برای اسپانسر

علاوه بر اینکه اسپانسر بایستی شهروند کانادا یا مقیم دائم کانادا باشد، باید شرایط خاصی را برای حمایت از اعضای خانواده خود را داشته باشد.

متقاضیان حمایت مالی باید دارای شرایط زیر باشند:

حامی مالی باید توانایی مالی لازم برای تأمین نیازهای ضروری خانواده و افراد تحت تکفل خانواده را احراز کند، در صورتی که آنها قادر به تأمین هزینه های خود نباشند، از جمله موارد زیر:

غذا ، لباس ، سرپناه و سایر نیازهای اساسی زندگی روزمره ؛ و

مراقبت از دندان و چشم و همچنین سایر نیازهای بهداشتی که تحت پوشش خدمات بهداشت عمومی نیست و در دسترس همه شهروندان کانادایی و مقیمان دائم کانادا است.

توافق نامه های زیر باید با دولت کانادا یا کبک منعقد شود:

حامی مالی باید متعهد شود که نیازهای اساسی مهاجرت را برای مدت زمان مشخص فراهم کند. و

اگر خویشاوند حمایت شده بیش از 19 سال داشته باشد و سالخورده نباشد و اسپانسر قول حمایت از فرد (افراد) حمایت شونده را برای مدت زمان معینی بدهد،آن افراد باید قول دهند که تمام تلاش خود را برای حمایت از خود انجام دهند.

حامی مالی باید یکی از این موارد را داشته باشد:

اقامت فیزیکی در کانادا ؛ یا

 شهروندان کانادایی که از همسر، شریک زندگی مشترک  یا فرزند وابسته حمایت مالی می کنند، بایستی اظهار کند که قصد دارد تا زمانی که عضو خانواده حمایت شده به عنوان یک مقیم دائم در کانادا حضوریابد، در خاک کانادا بماند.

علاوه بر این، حامی مالی باید حداقل 18 سال سن داشته باشد، در زندان نباشد، ورشکسته نباشد، تحت حکم حذف (در صورت اقامت دائم)، و به جرم جدی متهم نباشد.