کاریابی بین المللی ایرانیکا

دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ساعات تماس

شنبه - پنج شنبه: 09.00 - 16.00
98-713-2289455+
98-713-2276491+
98-713-2276492+
شماره های
دفتر مرکزی

حمایت از فرزندان وابسته

حمایت از فرزندان وابسته

هدف از برنامه مهاجرت خانواده، به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده در کانادا است.

از طریق برنامه مهاجرت خانواده، شهروندان و مقیمان دائم کانادا می توانند فرزندان وابسته، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ، همسر و شریک زندگی خود را حمایت مالی کنند.

دولت کانادا تعهد زیادی به حفظ خانواده ها در هر زمان ممکن دارد. به همین دلیل ، پردازش برنامه های مهاجرت خانواده در دفاتر ویزای کانادا از اولویت بالایی برخوردار است.

معمولا تحت هر شرایطی، افرادی که به عنوان کارگر خارجی موقت یا شهروند دائم به کانادا می آیند حق دارند افراد وابسته خود، از جمله هر کودک وابسته را با خود به کانادا ببرند. با این حال، گاهی شرایطی بوجود می آید که این امر در زمان مهاجرت امکان پذیر نباشد.دولت برای شهروندان کانادایی و مقیم دائم با فرزندان وابسته در خارج از کشور،  برنامه ویژه ای برای تسهیل ورود عزیزانشان به کانادا ایجاد کرده است.

برنامه حمایت مالی کودک وابسته

کودکان وابسته، اعم از فرزند خونی و فرزندخواندگان، می توانند حمایت مالی شوند تا با پدر یا مادرشان تحت عنوان مقیم دائم کانادا زندگی کنند. برنامه حمایت مالی از کودکان بخشی از گروه مهاجرت خانوادگی است.

برای واجد شرایط بودن در این برنامه، هر دو شهروند کانادایی یا مقیم دائم (حامی مالی) و فرزند آنها در خارج از کشور (شخص حمایت شده) برای دریافت ویزای شخص حمایت شده باید توسط اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) تأیید شوند.

برای دریافت ویزا از طریق این برنامه مهاجرتی، فرد حامی مالی و شخص حمایت شونده ملزم به اثبات رابطه خود با یکدیگر خواهند بود. افرادی که مراحل فرزندخواندگی آنها در مراحل نهایی پردازش قرار دارد، می توانند حمایت از فرزند خود را قبل از نهایی شدن فرزندخواندگی آغاز کنند. حتماً شرایط خاص برنامه و همچنین برخی شرایط عمومی اضافی برای حمایت مالی کانادا را مطالعه کنید.

بعد از حمایت مالی

کودکانی که از طریق برنامه مهاجرت خانواده حمایت مالی می شوند، اقامت دائم کانادا را دریافت می کنند. این شامل حق تحصیل و کار در کانادا است.