کاریابی بین المللی ایرانیکا

دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ساعات تماس

شنبه - پنج شنبه: 09.00 - 16.00
98-713-2289455+
98-713-2276491+
98-713-2276492+
شماره های
دفتر مرکزی

برنامه مهاجرت سرمایه گذاری کبک

برنامه مهاجرت سرمایه گذاری کبک

برنامه های مهاجرت تجاری کبک برای افراد با تجربه در زمینه  کارآفرینی، سرمایه گذاری یا خود اشتغالی  که مایل به اقامت در استان کبک هستند، قابل استفاده هستند.

کلیه متقاضیان برنامه های مهاجرت تجاری کبک باید نشان دهند که توانایی استقرار اقتصادی در کانادا را دارند و قصد دارند پس از قبولی در استان کبک مستقر شوند. متقاضیان موفق ، گواهی انتخاب کبک (Certificat de sélection du Québec یا CSQ) را دریافت می کنند و باید قبل از تأیید اقامت دائم ، شرایط دولت کانادا را برآورده کنند.

سه برنامه مهاجرت تجاری کبک وجود دارد که هرکدام شرایط موردنیاز و مراحل خاص خود را دارند:

برنامه سرمایه گذار کبک

برای واجد شرایط بودن به عنوان یک سرمایه گذار، یک فرد باید دارای سرمایه خالص مشخص و تجربه مدیریتی باشد. همچنین مایل باشد برای مدت پنج سال سرمایه گذاری تحت نظارت دولت انجام دهد. بودجه این سرمایه گذاری از طریق موسسات مالی کانادا در دسترس است. توجه: این برنامه از 1 نوامبر 2019 تا 1 آوریل 2021 به حالت تعلیق در آمده است.

برنامه کارآفرین کبک

برای احراز صلاحیت یک کارآفرین ،متقاضی باید دارای سرمایه خالص مشخص ، پروژه تجاری ، مبلغ سپرده (استارتاپ و ضمانت) باشد و مایل و قادر به ایجاد کسب و کار در کبک باشد و به طور فعال در جایگاه مدیریتی فعالیت کند.

برنامه خود اشتغالی کبک

برای احراز صلاحیت خوداشتغالی ، متقاضی باید دارای سرمایه خالص مشخص و سابقه کار در حرفه یا کسب و کاری باشد که قصد دارد آن را در کبک اجرا کند و مبلغ مشخصی را بر اساس منطقه محل کار خود واریز کند.