کاریابی بین المللی ایرانیکا

دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ساعات تماس

شنبه - پنج شنبه: 09.00 - 16.00
98-713-2289455+
98-713-2276491+
98-713-2276492+
شماره های
دفتر مرکزی

نامه پذیرش از یک موسسه آموزشی معتبر کانادایی

نامه پذیرش از یک موسسه آموزشی معتبر کانادایی

اخذ نامه ی پذیرش (Admission Letter) از یک موسسه آموزشی تعیین شده کانادایی (DLI) اولین مرحله در فرآیند درخواست ویزای تحصیلی کانادا می باشد.
نامه ی پذیرش برای درخواست ویزای تحصیلی کانادا (Study Permit) اجباری است. بطور کلی یک دانشجو ابتدا درخواستی برای یک موسسه ی معتبر آموزشی ارائه می دهد و در صورت موفقیت، موسسه یک نامه پذیرش یا Admission Letter برای او صادر می کند.

به منظور ارائه ی درخواست مجوز تحصیلی کانادا، همه ی موارد زیر باید در نامه ی پذیرش باشند:

۱. نام کامل دانشجو؛
۲. تاریخ تولد و آدرس پستی؛
۳. کد ملی دانشجو؛
۴. نام موسسه و نام فرد قابل تماس رسمی؛
۵. اطلاعات تماس موسسه؛
۶. اگر موسسه اموزشی مدنظر یک موسسه ی خصوصی باشد، اطلاعات مجوز موسسه باید به طور واضح بیان شده باشد (معمولا در سربرگ نامه ی موسسه)؛

۷. شماره ی موسسه، نوع موسسه یا دانشگاه (به طور مثال دولتی، خصوصی، کالج های تحصیلات تکمیلی، کالج محلی یا کالج های فنی و...)؛
۸. دوره ی تحصیلی، مقطع و سال پذیرش دانشجو؛
۹. مدت برآورد شده برای برنامه ی تحصیلی یا تاریخ برآورده شده برای اتمام دوره؛
۱۰. تاریخ شروع دوره ی تحصیلی؛
۱۱. دیرترین تاریخی که دانشجو ممکن است در دوره ثبت نام نماید؛
۱۲. اینکه آیا دوره ی انتخاب شده تمام وقت است یا نیمه وقت؛
۱۳. هزینه های برآورد شده برای شهریه ی سال اول تحصیل؛
۱۴. بورسیه ها و سایر کمک های هزینه های مالی (در صورتی که شامل فرد می شود)؛

۱۵. جزئیات کارورزی یا قرارداد کار مورد نیاز (در صورتی که شامل فرد می شود)؛
۱۶. تاریخ انقضای نامه ی پذیرش؛
۱۷. شرایط پذیرش درموسسه (Conditions). این شرایط ممکن است شامل دروس پیش نیاز، مدارک گذشته و مدرکی از دانش زبان باشند؛
۱۸. اگر موسسه در کبک باشد، الزام داشتن یک گواهی پذیرش کبک باید به طور واضح عنوان شود.

تاریخ انقضا

 تاریخ انقضا باید در نامه ی پذیرش ذکر شود. اگر فرآیند درخواست مجوز تحصیلی قبل از تاریخ انقضای پذیرش به اتمام نرسد، ممکن است از موسسه درخواست یک نامه ی تمدید شود و برای ادامه ی روند مجوز تحصیل یا ویزا این نامه به سازمان مهاجرت ارائه شود.

تضمین

توجه شود که اخذ Admission Letter از یک موسسه، تضمین نمی کند که درخواست ویزای تحصیلی شما حتما تایید شود. این در حیطه ی قدرت آفیسر سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا (CIC) است که یک درخواست ویزای تحصیلی را تایید یا رد کند.