کاریابی بین المللی ایرانیکا

دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ساعات تماس

شنبه - پنج شنبه: 09.00 - 16.00
98-713-2289455+
98-713-2276491+
98-713-2276492+
شماره های
دفتر مرکزی

لیست مراکز آموزشی معتبر  (DLI)

لیست مراکز آموزشی معتبر  (DLI)

در بسیاری موارد، دانشجویان بین المللی آینده که می خواهند در یک موسسه کانادایی در مقطع بعد از دوره متوسطه تحصیل کنند، بایستی هنگام درخواست برای مجوز تحصیلی کانادا، یک نامه پذیرش از یکی از مراکز آموزشی تعیین شده تهیه کنند.

داوطلبان باید کد موسسه آموزشی تعیین شده (DLI #) را برای دانشگاه منتخب آماده کنند. کد DLI، کدی است که در فرم درخواست مجوز تحصیلی با حرف O شروع می شود.

در موارد خاص، دانشجویان ممکن است از ارائه نامه از DLI یا ارائه شماره DLI در اپلیکیشن خود معاف باشند. این موارد ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • دانشجویان یک موسسه ابتدایی یا متوسطه. این مدارس به طور خودکار تعیین می شوند و هیچ شماره DLI ارائه نمی شود.
  • یکی از اعضای خانواده یک تبعه خارجی که درخواست وی برای اجازه کار یا اجازه تحصیل قبل از ورود تبعه خارجی به کانادا به صورت کتبی شده است. در این حالت ، عضو خانواده ممکن است مجوز تحصیل آزاد را بدست آورد.
  • برخی از موسسات در کبک توسط دولت استانی تعیین شده اند، اما شماره DLI منحصر به فرد ندارند.

گاهی ممکن است موسسات موقعیت تعیین شده خود را از دست بدهند. بسته به زمانی که این موقعیت را از دست می دهند، دانشجوی بین المللی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

اگر فردی با نامه پذیرش موسسه ای که DLI نیست، درخواستی را برای مجوز تحصیلی ارسال کند، درخواست اجازه تحصیل رد می ­شود.

اگر فردی با نامه پذیرش DLI، درخواست مجوز تحصیل را ارائه دهد، اما موسسه قبل از صدور مجوز تحصیل، وضعیت تعیین شده خود را از دست دهد، دانشجو سه گزینه انتخاب دارد. او می تواند :

  • از درخواست خود صرف نظر کند؛
  • نامه پذیرش از DLI دیگری را ارسال کند؛
  • کاری انجام ندهد، در این صورت برنامه با توجه به اطلاعات ارائه شده پردازش می شود. بنابراین درخواست رد خواهد شد.

 

اگر فردی مجوز تحصیل برای یک DLI را دریافت کند و موسسه پس از صدور مجوز تحصیل، وضعیت تعیین شده خود را از دست بدهد، دانشجو دو گزینه دارد. او ممکن است:

  • به DLI دیگری منتقل شود ؛
  • تا زمان انقضای اجازه تحصیل وی، در موسسه غیر تعیین شده ای ادامه تحصیل دهد. در این حالت، اجازه تحصیل برای موسسه غیر تعیین شده تمدید نمی شود.