کاریابی بین المللی ایرانیکا

دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ساعات تماس

شنبه - پنج شنبه: 09.00 - 16.00
98-713-2289455+
98-713-2276491+
98-713-2276492+
شماره های
دفتر مرکزی

انطباق کارفرما (Employer Compliance)

انطباق کارفرما (Employer Compliance)

 اگر کارفرمایان کانادایی بخواهند نیروهای کار از دیگر کشورها، از طریق برنامه موقت کارگران خارجی (TFWP) یا از طریق برنامه تحرک بین‌الملل (IMP) را استخدام کنند، باید واجد شرایط خاصی باشند.

در تاریخ 25 آگوست2020، اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا تغییری در مقررات انطباق کارفرما ایجاد کرد. بر اساس مقررات جدید:

  •  حتی اگر کارگر هنوز شماره بیمه اجتماعی (SIN) نداشته باشد حقوق کارگر باید پرداخت شود.
  •  کارگران باید ظرف 3 روز از شروع کار خود برای SIN اقدام کنند اما برای شروع کار نیازی نیست صبر کنند تا زمانی که SIN خود را دریافت کنند و باید کار خود را شروع کنند.
  •  کارگران باید ظرف 3 روز پس از دریافت SIN، آن را در اختیار کارفرما قرار دهند.

برنامه موقت کارگران خارجی به کارفرمایان کانادایی اجازه می‌دهد تا اتباع خارجی را برای جبران کمبود نیروی کار در شرکت خود استخدام کنند. در این برنامه کارفرمایان باید قبل از درخواست اتباع خارجی برای اجازه کار، درخواست و ارزیابی اثر بازار کار (LMIA) را دریافت کنند. هنگام درخواست LMIA کارفرمایان باید متعهد به رعایت برخی شرایط مانند میزان حقوق و دستمزد و شرایط کار شوند. کارفرمایان موظف به ادامه این شرایط، در کل مدت اشتغال اتباع خارجی در شرکت هستند.

برنامه تحرک بین‌المللی (IMP) به کارفرمایان اجازه می‌دهد بدون نیاز به LMIA اتباع خارجی را استخدام کنند. نمونه‌هایی از مجوزهای کار در این برنامه شامل مجوزهای کار NAFTA و مجوزهای کار انتقال درون شرکت است. همانند TFWP، کارفرمایان ملزم به ادامه شرایط خاص در طول مدت حضور اتباع خارجی با شرکت هستند.

خواه کارفرمایان از طریق TFWP یا IMP یک تبعه خارجی را استخدام کرده باشند، شرکت می‌تواند در هر زمان از شش سال پس از صدور مجوز کار، برای بازرسی یا بررسی انطباق انتخاب شود.