کاریابی بین المللی ایرانیکا

دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ساعات تماس

شنبه - پنج شنبه: 09.00 - 16.00
98-713-2289455+
98-713-2276491+
98-713-2276492+
شماره های
دفتر مرکزی

برنامه نیروی متخصص استان کبک

برنامه نیروی متخصص استان کبک

مهاجرت به کبک از طریق برنامه نیروی متخصص استان کبک

نیروهای متخصصی که قصد مهاجرت به استان کبک را دارند توسط سیستمی متفاوت نسبت به کسانی که قصد مهاجرت به دیگر نقاط کانادا را دارند ارزیابی می شوند.

با توجه به این سیستم امتیاز بندی برای نیروهای متخصص، افراد قادر خواهند بود با تکیه بر سوابق تحصیلی، مدرک زبان، سوابق کاری، سن و ... برای این برنامه مهاجرتی اقدام کنند.

واجد شرایط بودن برای برنامه کارگر ماهر کبک

حداقل امتیاز لازم برای این برنامه برای افراد مجرد 50 امتیاز و برای افراد متاهل 59 امتیاز می باشد.

جدول امتیازات

تحصیلات

حوزه کاری

پیشنهاد شغلی

سابقه کاری

سن

مهارت زبان

اقامت فرد

اقامت خویشاوندان

فرزند

نتایج آزمون زبان باید همراه با دیگر مدارک ارائه شود تا امتیاز مربوط به مهارت زبان به متقاضی اعطا شود.