کاریابی بین المللی ایرانیکا

دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ساعات تماس

شنبه - پنج شنبه: 09.00 - 16.00
98-713-2289455+
98-713-2276491+
98-713-2276492+
شماره های
دفتر مرکزی

سیستم جامع امتیاز بندی (CRS)

سیستم جامع امتیاز بندی (CRS)

سیستم جامع امتیاز بندی یا همان Comprehensive Ranking System (CRS) کاندیداهای واجد شرایط مهاجرت به کانادا را بر اساس فاکتورهای زیر رتبه بندی می کند :

 • فاکتورهای اصلی فردی
 • فاکتورهای مهارتی قابل انتقال
 • فاکتورهای دیگر (کاندیداهای برنامه های استانی، پیشنهاد کاری، تجربه تحصیل در کانادا، برادر یا خواهر در کاناد و مهارت در زبان فرانسه)

نحوه تقسیم بندی امتیاز در سیستم جامع امتیاز بندی :

به صورت کلی 1200 امتیاز تحت این سیستم وجود دارد که بر اساس زیر تقسیم بندی می شود :

برای کاندیداهای بدون همسر یا پارتنر :

 • حداکثر 500 امتیاز برای فاکتورهای اصلی فردی
 • حداکثر 100 امتیاز برای فاکتورهای مهارتی قابل انتقال
 • حداکثر 600 امتیاز برای فاکتورهای دیگر

برای کاندیداهای با همسر یا پارتنر :

 • حداکثر 460 امتیاز برای فاکتورهای اصلی فردی
 • حداکثر 40 امتیاز برای فاکتورهای اصلی فردی همسر
 • حداکثر 100 امتیاز برای فاکتورهای مهارتی قابل انتقال
 • حداکثر 600 امتیاز برای فاکتورهای دیگر

در تاریخ 6 جون 2017 تغیراتی در سیستم جامع امتیاز بندی ایجاد شد که طبق این تغییرات به کاندیداهای دارای مهارت زبان فرانسه و کسانی که خواهر یا برادرشان در کانادا سکونت دارند امتیازاتی تعلق می گیرد.

مهارت زبان فرانسه :

 • 15 امتیاز اضافه برای کاندیداهایی که مهارت زبان فرانسه آنها معادل CLB 7 یا بیشتر می باشد و مهارت زبان انگلیسی آنها معادل CLB 4 یا کمتر می باشد یا در کل دارای مدرک زبان انگلیسی نیستند.
 • 30 امتیاز اضافه برای کاندیداهایی که مهارت زبان فرانسه آنها معادل CLB 7 یا بیشتر می باشد و همچنین مهارت زبان انگلیسی آنها معادل CLB 5 یا بیشتر می باشد.

 

خواهر یا برادر در کانادا :

 • 15 امتیاز اضافه برای کاندیداهایی که دارای خواهر یا برادر در کانادا هستند (خواهر یا برادر باید دارای اقامت دائم کانادا باشند و همچنین سن آنها بالای 18 سال باشد). این امتیاز اضافه به کسانی که خواهر یا برادر همسرشان در کانادا می باشد نیز تعلق می گیرد.

فاکتورهای اصلی فردی

سن

تحصیلات

مهارت زبان اول (فرانسه یا انگلیسی)

مهارت زبان دوم (فرانسه یا انگلیسی)

تجربه کار کانادایی

فاکتورهای مهارتی قابل انتقال

برای فاکتورهای مهارتی قابل انتقال حداکثر 100 امتیاز به فرد کاندید داده می شود. 5 ترکیب برای قابلیت انتقال مهارت وجود داردکه برای هر ترکیب حداکثر 50 امتیاز داده می شود. اگر هر فرد کاندید در کل بیش از 100 امتیاز کسب کند فقط 100 امتیاز به او تعلق خواهد گرفت. کاندیداهایی که با یا بدون همسر یا پارتنر اقدام می کنند امتیازات برابری تعلق خواهد گرفت (برای همسر امتیاز جداگانه تخصیص نخواهد یافت).

 

تحصیلات و تجربه کار کانادایی

تحصیلات و مهارت زبان

مهارت زبان و تجربه کار غیر کانادایی

تجربه کار کانادایی و کار غیر کانادایی

گواهی صلاحیت در یک تخصص و مهارت زبان

فاکتورهای دیگر