کاریابی بین المللی ایرانیکا

دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ساعات تماس

شنبه - پنج شنبه: 09.00 - 16.00
98-713-2289455+
98-713-2276491+
98-713-2276492+
شماره های
دفتر مرکزی

خود اشتغالی (ویژه ورزشکاران)

خود اشتغالی (ویژه ورزشکاران)

خود اشتغالی ویژه ورزشکاران

ورزشکاران و دست اندرکاران امور ورزشی (نظیر مربیان و داوران) می توانند از طریق برنامه خوداشتغالی فدرال Self-employed به کانادا مهاجرت کنند. به صورت کلی دو گروه - ورزشکاران و هنرمندان – برای این برنامه واجد شرایط هستند که در این پست ما به گروه ورزشکاران می پردازیم.

ورزشکار خوداشتغال کیست؟

از نظر قانون مهاجرت ورزشکار خوداشتغال کسی است که در پنج سال گذشته حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد :

 • دو سال تمام فعالیت خوداشتغالی در زمینه فعالیت های ورزشی (یعنی منبع درآمد وی از این راه بوده است)
 • دو سال تمام فعالیت های ورزشی در سطح بین المللی
 • یک سال تمام خود اشتغالی در زمینه فعالیت های ورزشی به اضافه یک سال تمام فعالیت های ورزشی در سطح بین المللی

متقاضی باید نشان دهد که پس از ورود به کانادا قصد ادامه فعالیت های خوداشتغالی را دارد و امکان چنین کاری وجود دارد.

چه نوع فعالیت هایی ورزشی محسوب می شوند؟

فعالیت های ورزشی که در یکی از طبقه های NOC زیر قرار می گیرند :

 • 5251 - قهرمانان ورزشی
 • 5252 - مربیان ورزشی
 • 5253 - مسؤولان ورزشی و داوران
 • 5254 - مدیران برنامه و مدرسان فعالیت های تفریحی، ورزشی و تندرستی

امتیازبندی گروه ورزشکاران

ورزشکاران و دست اندرکاران امور ورزشی خوداشتغال باید برای ورود به کانادا و دریافت ویزا هر سه شرط زیر را داشته باشند :

 • حداقل دو سال سابقه کار با شرایطی که در بالا ذکر شد.
 • بتوانند حداقل 35 امتیاز کسب کنند.
 • به کانادا ممنوع الورود نباشند.

نحوه امتیازبندی به شرح زیر است :

 • تحصیلات تا 25 امتیاز
 • سابقه کار تا 35 امتیاز
 • سن تا 10 امتیاز
 • آشنایی به زبان انگلیسی یا فرانسه تا 24 امتیاز
 • سازگاری (انطباق پذیری) تا 6 امتیاز